ikona
Sanok ul. Dworcowa 4
Lesko, ul. Waryńskiego 18
ikona
577 545 226
577 545 225

Szkolenia operatorów koparki jednonaczyniowej

Operator koparki jednonaczyniowej kl.III.

Wymagania dla kandydatów:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny określonej specjalności
  • staż pracy: 1 miesiac przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny określonej specjalności, w przypadku braku takiego stażu, należy odbć w trakcie kursu dodatkowe zajęcia praktyczne w określonym-programowo wymiarze godzin
  • uczestnik kursu winien przedstawić dowód osobisty, książkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnien IMBiGS,

W programie kursu jest:

  • 116 godzin teoretycznych,
  • 60 godzin praktyki dla jednej grupy.

Ośrodek POL-CAR posiada pozytywną opinię oraz przewidziana prawem zezwolenie na prowadzenie szkoleń w specjalności:

  • koparko – ładowarka,
  • koparki jednonaczyniowe,
  • walce drogowe

nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Potwierdzenie nr NC-601-142/1/11.

 

szkolenia_certyfikat.jpg
Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych